W w W. N y I n @ y M i N. o R g

07 December 2008

Marquee ​အ​ေၾကာင္း​ေလး​ကို​ရွင္း​ျပ​ထား​တာ​ေလး​ပါ

image ​ေတြ၊ photo ​ေတြ​ကို marquee ​ပံု​စံ​မ်ိဳး​ျဖစ္​ေစ​ခ်င္​ရင္​ေတာ့

​ဒီ​လို​ပံု​စံ​မ်ိဳး​ေရး​ႏိုင္​ပါ​တယ္။

marquee ​ကို ​ဘယ္​မွ​ညာ​ကို ​သြား​ေစ​ခ်င္​ရင္​ေတာ့


​ဟု​ေရး​သား​ေပး​ရ​ပါ​မယ္။
​အ​ေပၚ​ေမွ​အာက္၊ ​ေအာက္​မွ ​အ​ေပၚ​သြား​ေစ​ခ်င္​ရင္

direction="up"
direction="down" ​ဟု​ေရး​သား​ႏိုင္​ပါ​သည္။

marquee ​မွာ ​အ​သံုး​ျပဳ​တဲ့ attributes ​ေတြ​ရွိ​ပါ​သည္။​အဲ​ဒါ​ေတြ​က​ေတာ့

behavior="scroll", behavior="alternate",behavior="slide" ​တို႔​ျဖစ္​ပါ​သည္။


behavior ​သည္ ​မိ​မိ​လႈပ္​ရွား​ေစ​လို​ေသာ ​စာ​ေၾကာင္း​ရဲ့​လႈပ္​ရွား​မႈ​ကို ​ရည္​ၫြွန္း​ပါ​သည္။

behavior="alternate" ​သည္ ​စာ​သား​မ်ား​ကို bouncing ​လုပ္​ရန္​ျဖစ္​သည္။ behavior="slide" ​သည္ ​စာ​သား​မ်ား​အား ​အ​စြန္း​တစ္​ဖက္​တြင္ ​ရပ္​ေန​ေစ​မည္​ျဖစ္​သည္။

​မိ​မိ​၏ marquee ​အ​တြင္း​တြင္ ​ေနာက္​ခံ​အ​ေရာင္​ထည့္​လို​ပါ​က..

​ျဖင့္​ေရး​သား​ႏိုင္​ပါ​သည္။ marquee ​၏ ​အ​လ်ား​ႏွင့္ ​အ​နံ​ကို ​ျပင္​လို​ပါ​က


​ဟု​ေရး​သား​နိင္​ပါ​သည္။

mouse ​ေ့​ရြွ​ရင္ ​စာ​လံုး​မ်ား​ရပ္​သြား​ေစ​ရန္​အ​တြက္ onmouseover="this.stop( )" onmouseout="this.start ( )" ​ကို​အ​သံုး​ျပဳ​ရ​မည္​ျဖစ္​သည္။
​ဥ​ပ​မာ

0 comments:

Post a Comment