W w W. N y I n @ y M i N. o R g

14 July 2009

photoshopcs2: Password ​မွား​တာ​လား​မ​သိ​ဘူး.. ​ဒီ​မ​နက္​တစ္​မ​နက္ ​လံုး​မွာ ​အဲ​ဒါ​ဘဲ​ခြဲ ​တယ္ ​ဒါ​ေပ​မဲ့ ​သူ​က wrong Password ​ဘဲ​ေျပာ​တယ္. Passowrd ​က ​ဒါ​ဘဲ​မ​လား www.nyinaymin.net

​ဟုတ္​ပါ​တယ္​ဗ်ာ .. www.nyinaymin.net ​ပါ​ပဲ .. ​ဖိုင္​ေျဖ​တဲ့​အ​ခါ​မွာ part 1 ​ကို right click ​ေထာက္​ၿပီး​ေျဖ​ရ​မွာ​ပါ . ​ဖိုင္​ေျဖ​မယ့္​အ​ခ်ိန္​မွာ ​ဖိုင္​အ​ေတြ​အ​ကုန္​လံုး​ကို Download ​လုပ္​ထား​ဖို႔​လို​သ​လို . ​တစ္​ေန​ရာ​တည္း​မွာ​ပဲ ​စု​စည္း​ထား​ဖို႔​လဲ​လို​ပါ​တယ္ ..

0 comments:

Post a Comment