W w W. N y I n @ y M i N. o R g

14 July 2009

.vcr format ​အ​တြက္

mgsanda: ​အစ္​ကို......​နည္း​နည္း​ဂ်ီ​က်​ခ်င္​လို႔ *.vcr movie ​ေလး​ေတြ​ကိ *.avi (or) *.mpeg ​ေျပာင္း​ခ်င္​လို႔

​ေအာက္​မွာ​တင္​ေပး​လိုက္​ပါ​တယ္ ​ေမာင္​ဆ​ႏၵ​ေရ ​အ​ဆင္​မ​ေျပ​ရင္​ေျပာ​ပါ ..

AVSCapture ​ကို​လို​ခ်င္​ရင္ ​ဒီ​မွာ Download ​လုပ္​ပါ ..
Powervideostudio ​ကို​လို​ခ်င္​ရင္ ​ဒီ​မွာ Download ​လုပ္​ပါ .. (.exe)
Powervideostudio ​ကို​လို​ခ်င္​ရင္ ​ဒီ​မွာ Download ​လုပ္​ပါ .. (.zip)

0 comments:

Post a Comment