W w W. N y I n @ y M i N. o R g

27 August 2009

Answers

​ေန​ႏိူင္: ​အ​ကို​ေရ....windows myanmar translator ​ေလး​ရွိ​ရင္ ​တင္​ေပး​ပါ​လား???

Window myanmar translator ​အ​တြက္ ​လို​ခ်င္​ရင္​ေတာ့ http://www.myanmarnlp.org.mm/ ​ကို​သြား​လိုက္​ပါ . ​သူ​မွာ ​တစ္​ခါ​တည္း Download ​လုပ္​လို႔​ရ​ပါ​တယ္ . ​အ​ခ​မဲ့ Download ​လုပ္​လို႔​ရ​ပါ​တယ္ .

=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=

thu: dear bro! how can i get the window XP (home edition)..could u suggest me where can i get this? thx!

Download Windows XP Media Center Edition From Rapidshare
http://rapidshare.com/files/204537408/faXcooL12.zip
http://rapidshare.com/files/204536933/faXcooL34.zip
http://rapidshare.com/files/204537429/faXcooL56.zip
http://rapidshare.com/files/204541455/faXcooL78.zip
http://www.megaupload.com/?d=XQGFTGOJ

(or)

Download Windows XP Media Center Edition From Megaupload
http://rapidshare.com/files/204537408/faXcooL12.zip
http://www.megaupload.com/?d=3EQF6RW9
http://www.megaupload.com/?d=YNXBNTII
http://www.megaupload.com/?d=OKXD4ORG
http://www.megaupload.com/?d=XQGFTGOJDownload Microsoft Windows 7 Megaupload

http://www.megaupload.com/?d=TY8RKA6I
http://www.megaupload.com/?d=XCNG5SIO
http://www.megaupload.com/?d=3QBOPFSW

0 comments:

Post a Comment