W w W. N y I n @ y M i N. o R g

23 October 2013

Virus & Protection

​စာ​အုပ္​အ​မည္  း  ​ကြန္​ဗ်ဴ​တာ​ေရာ​မ်ား​ႏွင့္​ကာ​ကြယ္​ေဆး
​ေရး​သား​သူ     း  ​ကို​သန္း​ထိုက္
​အ​မ်ိဳး​အ​စား    း   (pdf)
​အ​ရြယ္​အ​စား  း   (15.15 MB)

​ကြန္​ဗ်ဴ​တာ ​အ​သံုး​ျပဳ​သူ​မ်ား ​အိုင္​တီ​နည္း​ပ​ညာ​ရပ္ ​မ်ား​ကို ​ေလ့​လာ​ေန​သူ​မ်ား  ​အ​တြက္  ​ဗိုင္း​ရပ္စ္​ဆို​တာ ​ဘယ္​လို​လုပ္​ေဆာင္​ၿပီး  ​ဘယ္​လို​ဖယ္​ထုတ္​မယ္  ​ဘယ္​လို  ​ကာ​ကြယ္​ထား​ရ​မ​လဲ​ဆို​တာ  ​အ​ေသး​စိတ္​ရွင္း​ျပ​ထား​သည့္ ​မ​ရွိ​မ​ျဖစ္ ​အ​သံုး​ျပဳ​ရန္ ​အ​တြက္ ​စာ​အုပ္​တစ္​အုပ္ ​ျဖစ္​ပါ​တယ္။ ​စိတ္​ဝင္​စား​သူ​မ်ား ​ေအာက္​ပါ
                              Download Link ​မ်ား​မွ Download ​ရ​ယူ​ႏိုင္​သည္။

0 comments:

Post a Comment