W w W. N y I n @ y M i N. o R g

12 February 2014

Power By Blogger ​ျဖဳတ္​နည္း​ေလး​ပါ


​မ​မိုး​တို႔ Blog ​နဲ႔ website ​ေတြ​ဖန္​တီး​ၿပီး​ရင္ Template ​ေတြ ​ဘယ္​ေလာက္​ေလွ​အာင္​ျပင္​ထား​ျပင္​ထား power by blogger ​ဆို​တာ​ႀကီး​က ​ေပၚ​ေန​လို႔ ​စိတ္​ညစ္​ေန​သူ​ေတြ​အ​တြက္ ​ေမ်ွ​ပး​လိုက္​ပါ​တယ္။ ​အ​သံုး​ဝင္​မယ္​လို႔​လဲ ​ထင္​ပါ​တယ္​ရွင္။

၁။ www.blogger.com ​မွာ login ​ဝင္​လိုက္​ပါ။
၂။ Template >> Edit HTML ​ကို ​ေရြး​လိုက္​ပါ။


(၁)


(၂)

၃။ ​ပံု(၂) ​ႏွင့္ (၃) ​မွာ​ျပ​ထား​တဲ့​အ​တိုင္း jump to widget ​မွ drop down ​ကို ​ႏွိပ္​ၿပီး attribution1 ​ကို​ေရြး​လိုက္​ပါ။


(၃)

၄။ ​ပံု(၄)​မွာ​ျပ​ထား​တဲ့​အ​တိုင္း locked='true' ​ေန​ရာ​မွာ locked='false' ​ဟု​ေျပာင္း​ေပး​ပါ။


(၄)


၅။ Save Template ​ကို ​ႏွိပ္​လိုက္​ပါ။ 
၆။ Layout ​သို႔​ဝင္​ၿပီး attribution ​မွ edit ​ကို ​ႏွိပ္​ၿပီး remove ​လုပ္​ေပး​လိုက္​ပါ။


​အ​ဆင္​ေျပ​ၾက​ပါ​ေစ​ရွင္
​မိုး

0 comments:

Post a Comment