W w W. N y I n @ y M i N. o R g

01 March 2014

facebook ​သံုး​သူ​ေတြ ​သိ​သင့္ ​တဲ့ ​အ​ခ်က္ (၈) ​ခ်က္....


Photo: facebook ​သံုး​သူ​ေတြ ​သိ​သင့္ ​တဲ့ ​အ​ခ်က္ (၈) ​ခ်က္.... (၁) ​တစ္​စံု​တစ္​ေယာက္​ကို Block ​လုပ္​ရန္Setting ​ထဲ​က Privacy Setting ​မွာ Block List ​ကို ​ေတြ ့​ရ​မွာ​ပါ။ ​အဲ​ဒီ​မွာ ​သင္ Block​လုပ္​ခ်င္​သူ​ရဲ့ Emial ​႐ိုက္​ထည့္​ၿပီး Remove ​လုပ္​ရံု​ေပါ့။ Friend Request​ထပ္​ပို ့​မွ​ပဲ ​သင္​တို ့ ​သူ​ငယ္​ခ်င္း ​ျဖစ္​ႏိုင္​ပါ​ေတာ့​မယ္။   (၂) Comment ​ေတြ​ဖ်က္​ဖို ့Remove Button ​နဲ ့ ​ခပ္​လြယ္​လြယ္ ​ဖယ္​ရွား​လိုက္​ရံု​ေပါ့။   (၃) ​သင့္​ပံု ​သူ​မ်ား ​မ​ျမင္​ေစ​ခ်င္​ရင္​ကိုယ့္ Profile Photo ​မွာ ​သူ​မ်ား Tag ​ခ်ိတ္​ေပး​တဲ့ ​ပံု​ေတြ ​မ်ား​ေန​မယ္​ဆို​ရင္ RemoveTag ​လုပ္​ဖို ့ ​လို​ပါ​တယ္။ ​ကိုယ့္​ရဲ့ Tag ​လုပ္ ​ထား​တဲ့ Photo ​ကို​ဖြင့္​လိုက္​ပါ။ ​အဲ​ဒီ Photo (​ပံု) ​ေအာက္​မွာ Tag ​ခ်ိတ္​ထား​တဲ့​ကိုယ့္​နာ​မည္​ေဘး​မွာ Photo ​နဲ ့ Remove Tag ​ဆို​တာ ​ေတြ ့​ရ​ပါ​မယ္။ Remove Tag​လုပ္​ရံု​ပါ​ပဲ။ ​ဒါ​ဆို​ရင္​သင့္​ကို Tag ​လုပ္​ထား​တဲ့ ​ပံု​ေတြ ​မ​ရွိ​ေတာ့​ပါ​ဘူး။   (၄) ​ကိုယ့္​ရဲ့ ​ပံု​ေတြ ​ဗြီ​ဒီ​ယို​ေတြ​ရဲ့ Privacy ​ကို ​ပို​ၿပီး ​စိတ္​ခ်​ရ​ေအာင္Account ​ထဲ​က Privacy Settings ​က Profile Information ​ကို ​သြား​ပါ။ ​အဲ​ဒီ​မွာ Bio, Birthday, Religions, Photo,Post, Allow Friends To Post My Wall, Comments ​စ​သ​ျဖင့္ ​ကိုယ့္ Friends​ေတြ​ပဲ ​ေတြ ့​ေစ​ခ်င္​တာ​လား။ ​တ​ျခား​လူ​ေတြ​ပါ ​ျမင္​ေစ ​ခ်င္​သ​လား​ဆို​တာ ​ေရြး​ပါ။Privacy Level ​မွာ Only Me, Block Specific People ​စ​သ​ျဖင့္ ​ႀကိဳက္​ရာ​တစ္​ခု​ခု ​လုပ္​ပါ။ Preview My Profile ​ကို ​ေရြး​ၿပီး Check ​ၾကည့္​ပါ။   (၅) ​သင့္​နာ​မည္​ကို Facebook ​ရဲ့ Search ​မွာ ​မ​ေတြ ့​ေစ​ခ်င္​ရင္Settings ​ထဲ​က Privacy Setting ​ထဲ​က Search ​ကို​ရွာ​ပါ။ ​အဲ​ဒီ​မွာ Only Friends ​ကို ​ေရြး​ခ်ယ္​ပါ။ ​ခု​ဆို​ရင္ ​သင့္ Friends​ေတြ​က​ပဲ ​သင့္​ကို ​ရွာ​ေတြ ့​မွာ​ပါ။   (၆) Facebook Layout ​ေျပာင္း​ရန္Page Rage Super Profile ​က Facebook ​ရဲ့ Application ​ျဖစ္​ၿပီး ​သင့္ Facebook Profile ​ရဲ့ Skin ​ကို ​ေျပာင္း​လဲ​ေပး​ပါ​လိမ့္​မယ္။ Yontoo Lages ​အ​မည္​ရွိ Add on software ​တစ္​ခု​ကို Install​လုပ္​ရ​မွာ ​ျဖစ္​ၿပီး ​ဒါ​က Facebook ​ရဲ့ Layout ​ကို ​ေျပာင္း​ေပး​မွာ​ပါ။   (၇) Friends List ​ကို ​ေဖ်ာက္​ခ်င္​ရင္Privacy Settings ​ထဲ​က Friends ​ဆို​တဲ ့Options ​မွာ “Every One” ​လား၊ “Friends ofFriends” ​လား၊ “Only Friends” ​လား၊ “Customize” ​လား ​တစ္​ခု​ခု ​စိတ္​ႀကိဳက္​ေရြး​လိုက္​ေပါ့။   (၈) Game ​မ​က​စား​ေတာ့​ဘူး​ဆို​ရင္Facebook ​ရဲ့ Farmville ​ကို ​သင္​က ​အ​ရင္​က ​ေဆာ့​ခဲ့​ေပ​မဲ့ ​အ​ခု​ေတာ့ ​ေဆာ့​ျဖစ္​ေတာ့​ဘူး ​ဆို​ပါ​ေတာ့။​ဒါ​ေပ​မဲ့ ​လက္​ေဆာင္ ​မ်ား​စြာ ​က ​ေန ့​စဥ္ ​ေရာက္​ဆဲ​ပါ။ ​ဒီ​ျပ​သ​နာ​အ​တြက္ ApplicationSetting ​ကို ​ဝင္​ပါ။ ​အဲ​ဒီ​ထဲ​က Game ​ကို (x) ​နဲ ့ Remove ​လုပ္​လိုက္​ပါ။

(၁) ​တစ္​စံု​တစ္​ေယာက္​ကို Block ​လုပ္​ရန္Setting ​ထဲ​က Privacy Setting ​မွာ Block List
 ​ကို ​ေတြ ့​ရ​မွာ​ပါ။ 
​အဲ​ဒီ​မွာ ​သင္ Block​လုပ္​ခ်င္​သူ​ရဲ့ Emial ​႐ိုက္​ထည့္​ၿပီး Remove ​လုပ္​ရံု​ေပါ့။ Friend Request​ထပ္​ပို ့​မွ​ပဲ
 ​သင္​တို ့ ​သူ​ငယ္​ခ်င္း ​ျဖစ္​ႏိုင္​ပါ​ေတာ့​မယ္။(၂) Comment ​ေတြ​ဖ်က္​ဖို ့Remove Button ​နဲ ့ ​ခပ္​လြယ္​လြယ္ ​ဖယ္​ရွား​လိုက္​ရံု​ေပါ့။(၃) ​သင့္​ပံု ​သူ​မ်ား ​မ​ျမင္​ေစ​ခ်င္​ရင္​ကိုယ့္ Profile Photo ​မွာ ​သူ​မ်ား Tag ​ခ်ိတ္​ေပး​တဲ့ ​ပံု​ေတြ 
​မ်ား​ေန​မယ္​ဆို​ရင္ RemoveTag ​လုပ္​ဖို ့ ​လို​ပါ​တယ္။ ​ကိုယ့္​ရဲ့ Tag ​လုပ္ ​ထား​တဲ့ Photo ​ကို​ဖြင့္​လိုက္​ပါ။​အဲ​ဒီ 
Photo (​ပံု) ​ေအာက္​မွာ Tag ​ခ်ိတ္​ထား​တဲ့​ကိုယ့္​နာ​မည္​ေဘး​မွာ Photo ​နဲ ့ Remove Tag 
​ဆို​တာ ​ေတြ ့​ရ​ပါ​မယ္။ Remove Tag​လုပ္​ရံု​ပါ​ပဲ။ ​ဒါ​ဆို​ရင္​သင့္​ကို Tag ​လုပ္​ထား​တဲ့ ​ပံု​ေတြ ​မ​ရွိ​ေတာ့​ပါ​ဘူး။


(၄) ​ကိုယ့္​ရဲ့ ​ပံု​ေတြ ​ဗြီ​ဒီ​ယို​ေတြ​ရဲ့ Privacy ​ကို ​ပို​ၿပီး ​စိတ္​ခ်​ရ​ေအာင္Account ​ထဲ​က Privacy Settings ​က 
Profile Information ​ကို ​သြား​ပါ။ ​အဲ​ဒီ​မွာ Bio, Birthday, Religions, Photo,Post, Allow Friends To 
Post My Wall, Comments ​စ​သ​ျဖင့္ ​ကိုယ့္ Friends​ေတြ​ပဲ ​ေတြ ့​ေစ​ခ်င္​တာ​လား။ ​တ​ျခား​လူ​ေတြ​ပါ​ျမင္​ေစ 
​ခ်င္​သ​လား​ဆို​တာ ​ေရြး​ပါ။Privacy Level ​မွာ Only Me, Block Specific People ​စ​သ​ျဖင့္​ႀကိဳက္​ရာ​တစ္​ခု​ခု 
​လုပ္​ပါ။ Preview My Profile ​ကို ​ေရြး​ၿပီး Check ​ၾကည့္​ပါ။(၅) ​သင့္​နာ​မည္​ကို Facebook ​ရဲ့ Search ​မွာ ​မ​ေတြ ့​ေစ​ခ်င္​ရင္Settings ​ထဲ​က Privacy Setting ​ထဲ​က 
Search ​ကို​ရွာ​ပါ။ ​အဲ​ဒီ​မွာ Only Friends ​ကို ​ေရြး​ခ်ယ္​ပါ။ ​ခု​ဆို​ရင္ ​သင့္ Friends​ေတြ​က​ပဲ ​သင့္​ကို 
​ရွာ​ေတြ ့​မွာ​ပါ။(၆) Facebook Layout ​ေျပာင္း​ရန္Page Rage Super Profile ​က Facebook ​ရဲ့ Application ​ျဖစ္​ၿပီး​သင့္ 
Facebook Profile ​ရဲ့ Skin ​ကို ​ေျပာင္း​လဲ​ေပး​ပါ​လိမ့္​မယ္။ Yontoo Lages ​အ​မည္​ရွိ Add on software 
​တစ္​ခု​ကို Install​လုပ္​ရ​မွာ ​ျဖစ္​ၿပီး ​ဒါ​က Facebook ​ရဲ့ Layout ​ကို ​ေျပာင္း​ေပး​မွာ​ပါ။(၇) Friends List ​ကို ​ေဖ်ာက္​ခ်င္​ရင္Privacy Settings ​ထဲ​က Friends ​ဆို​တဲ ့Options ​မွာ “Every One” 
​လား၊ “Friends ofFriends” ​လား၊ “Only Friends” ​လား၊ “Customize” ​လား ​တစ္​ခု​ခု 
​စိတ္​ႀကိဳက္​ေရြး​လိုက္​ေပါ့။(၈) Game ​မ​က​စား​ေတာ့​ဘူး​ဆို​ရင္Facebook ​ရဲ့ Farmville ​ကို ​သင္​က ​အ​ရင္​က ​ေဆာ့​ခဲ့​ေပ​မဲ့ 
​အ​ခု​ေတာ့ ​ေဆာ့​ျဖစ္​ေတာ့​ဘူး ​ဆို​ပါ​ေတာ့။​ဒါ​ေပ​မဲ့ ​လက္​ေဆာင္ ​မ်ား​စြာ ​က ​ေန ့​စဥ္ ​ေရာက္​ဆဲ​ပါ။ 
​ဒီ​ျပ​သ​နာ​အ​တြက္ ApplicationSetting ​ကို ​ဝင္​ပါ။ ​အဲ​ဒီ​ထဲ​က Game ​ကို (x) ​နဲ ့ Remove ​လုပ္​လိုက္​ပါ။
http://www.bluenavyblog.blogspot.com/

​ခု​လို​အား​ေပး​တဲ့​အ​တြက္ ​အ​ထူး​ေက်း​ဇူး​တင္​ပါ​ေၾကာင္း ​ေျပာ​ၾကား​ပါ​ရ​ေစ..​ဘ​ေလာ့​ခ​ရီး​သည္​မွ ​နည္း​ပ​ညာ​မ်ား​အား ​မည္​သူ​မ​ဆို ​လြတ္​လပ္​စြာ ​ကူး​ယူ​သံုး​စြဲ​ႏိုင္​ပါ​တယ္.. ​က်ြန္​ေတာ္ ​ပိုင္​ဆိုင္​ေသာ​ေန​ရာ​ေလး​မ်ား​အား ​ဆက္​လက္ ​လည္​ပါတ္​လို​ပါ​က ***************************************
​ဘ​ေလာ့​ခ​ရီး​သည္​သို႔ { ​ဒီ​မွာ } ​သြား​လိုက္​ပါ
​လယ္​တီ​ေျမ​သား​သို႔{ ​ဒီ​မွာ } ​သြား​လိုက္​ပါ
​စာ​ေပ​နန္း​ေတာ္​သို႔{ ​ဒီ​မွာ } ​သြား​လိုက္​ပါ

1 comments:

 1. ​ကို​ကphoto​တ​ပံု​တင္​ရင္ like comment share ​မွာ comment ​ေဖ်ာက္​လို႔​ရ​လား။

  ReplyDelete