W w W. N y I n @ y M i N. o R g

09 March 2014

Google Translate ​အ​လံ​ေလး​ေတြ ​ထည့္​ၾက​မယ္

​ခု​တင္​တာ​ေလး​က​ေတာ့ ​မိ​မိ​တို႔​ဘ​ေလာ့​မွာ -Google Translate ​လို႔​ေခၚ​တဲ့ ​ႏိုင္​ငံ​ကိုယ္​စား​ျပဳ ​အ​လံ
​ေလး​ေတြ ​တင္​နည္း​ေလး​ပါ..​ပါ​ဝင္​တဲ့ ​ႏိုင္​ငံ​ေတြ​က​ေတာ့
 : English, French, German, Spanish, Italian, Dutch, Brazilian, Russian, Japanese, Korean, Arabic And Chinese    ​တို႔​ျဖစ္​ပါ​တယ္..

​ထည့္​နည္း​က​ေတာ့ ​ေပး​ထား​တဲ့ ​ဇ​ယား​ကြက္​ထဲ​က ​ကုဒ္​ေတြ​ကို ​ေအာက္​ပါ​အ​တိုင္း ​ထည့္​ေပး​လိုက္​ယံု​ပါ​ဘဲ....

    1. Login ​လုပ္​လိုက္​ပါ ​ဘ​ေလာ့​ကာ​ကို
    2.  Layout ​ကို​က​လစ္​ရ​ပါ့​မယ္ ​မိ​မိ​တို႔  Dashboard ​က​ေန​ေပါ့
    3.  Page Elements
    4.  Add a Gadget ​ကို​က​လစ္​ေပး​လိုက္​ပါ
    5.  HTML/Javascript. ​ကို​က​လစ္​ၿပီး ​က်​လာ​တဲ့ ​ေဘာက္​ေလး​ထဲ​မွာ​ဘဲ
    6. ​ေအာက္​က​ေပး​ထား​တဲ့ ​ကုဒ္​ေတြ​ကို ​ေကာ္​ပီ​ယူ ​ထည့္​လိုက္​ပါ

<script type="text/javascript">
function showHide(shID) {
    if (document.getElementById(shID)) {
        if (document.getElementById(shID+'-show').style.display != 'none') {
            document.getElementById(shID+'-show').style.display = 'none';
            document.getElementById(shID).style.display = 'block';
        }
        else {
            document.getElementById(shID+'-show').style.display = 'inline';
            document.getElementById(shID).style.display = 'none';
        }
    }
}
</script>

<style>

 .google_translate img {
margin: 10px 20px 0px 20px;
    height: 24px;
    width: 24px;
        }
        .google_translate:hover img {
filter:alpha(opacity=0.30);
        -moz-opacity: 0.30;
        opacity: 0.30;
        border:0;
        }

.more {
    display: none;
a.showLink, a.hideLink {
    text-decoration: none;
    color: #0880C4;
    padding-left: 18px;
    background: transparent('down.gif') no-repeat left; }

a.hideLink {
    background: transparent url('up.gif') no-repeat left;
color: #0880C4;}

a.showLink:hover, a.hideLink:hover {
color: #0880C4;
 }

 </style>

 <div>

 <a class="google_translate" href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="English" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=auto%7cen&hl=en'); return false;"><img alt="English" border="0" align="absbottom" title="English" height="24" src="http://1.bp.blogspot.com/-sXhoGx5s2dg/T5xOeRCOuYI/AAAAAAAAARo/ldYJIGQldwQ/s1600/United+Kingdom(Great+Britain).png" style="cursor: pointer;margin-right:8px" width="24"/></a>

 <a class="google_translate" href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="French" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=auto%7cfr&hl=en'); return false;"><img alt="French" border="0" align="absbottom" title="French" height="24" src="http://2.bp.blogspot.com/-aklFaq6pPeQ/T5xOV1mPbcI/AAAAAAAAARg/CcBmt1ptN88/s1600/France.png" style="cursor: pointer;margin-right:8px" width="24"/></a>

 <a class="google_translate" href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="German" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=auto%7cde&hl=en'); return false;"><img alt="German" border="0" align="absbottom" title="German" height="24" src="http://1.bp.blogspot.com/-nX0ktPsJQTA/T5xOMiiOGQI/AAAAAAAAARY/VXhAPARvh9E/s1600/Germany.png" style="cursor: pointer;margin-right:8px" width="24"/></a>

 <a class="google_translate" href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="Spain" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=auto%7ces&hl=en'); return false;"><img alt="Spain" border="0" align="absbottom" title="Spain" height="24" src="http://4.bp.blogspot.com/-QPXkbtHOD4c/T5xODxO-FVI/AAAAAAAAARQ/1jye5k8T0DI/s1600/Spain.png" style="cursor: pointer;margin-right:8px" width="24"/></a><a href="#" id="example-show" class="showLink"
onclick="showHide('example');return false;">More</a>
<div id="example" class="more">
 <a class="google_translate" href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="Italian" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=auto%7cit&hl=en'); return false;"><img alt="Italian" border="0" align="absbottom" title="Italian" height="24" src="http://3.bp.blogspot.com/-0QwKU5U8K2k/T5xN5VZK2tI/AAAAAAAAARI/SvXac8-EQEg/s1600/Italy.png" style="cursor: pointer;margin-right:8px" width="24"/></a>

 <a class="google_translate" href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="Dutch" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=auto%7cnl&hl=en'); return false;"><img alt="Dutch" border="0" align="absbottom" title="Dutch" height="24" src="http://4.bp.blogspot.com/-vJtqiSEPK0A/T5xNup0Q3vI/AAAAAAAAARA/SyuRn3jZjgk/s1600/Netherlands.png" style="cursor: pointer;margin-right:8px" width="24"/></a>
      <a class="google_translate" href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="Russian" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=auto%7cru&hl=en'); return false;"><img alt="Russian" border="0" align="absbottom" title="Russian" height="24" src="http://2.bp.blogspot.com/-Em4KegbEBmk/T5xNjs5f_NI/AAAAAAAAAQ4/yLtUCDesqGs/s1600/Russian+Federation.png" style="cursor: pointer;margin-right:8px" width="24"/></a>

 <a class="google_translate" href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="Portuguese" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=auto%7cpt&hl=en'); return false;"><img alt="Portuguese" border="0" align="absbottom" title="Portuguese" height="24" src="http://2.bp.blogspot.com/-IVx5Fq_02dE/T5xNZIbiHzI/AAAAAAAAAQw/dvI6mI6z3Dw/s1600/Brazil.png" style="cursor: pointer;margin-right:8px" width="24"/></a>
<br />
 <a class="google_translate" href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="Japanese" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=auto%7cja&hl=en'); return false;"><img alt="Japanese" border="0" align="absbottom" title="Japanese" height="24" src="http://2.bp.blogspot.com/-O932f9wBvk4/T5xNO_hx5uI/AAAAAAAAAQo/n8-iF7S_R8A/s1600/Japan.png" style="cursor: pointer;margin-right:8px" width="24"/></a>

 <a class="google_translate" href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="Korean" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=auto%7cko&hl=en'); return false;"><img alt="Korean" border="0" align="absbottom" title="Korean" height="24" src="http://3.bp.blogspot.com/-es7IkxUUK_4/T5xNGn7TXYI/AAAAAAAAAQg/jAp6OM-Zj9Q/s1600/South+Korea.png" style="cursor: pointer;margin-right:8px" width="24"/></a>

 <a class="google_translate" href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="Arabic" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=auto%7car&hl=en'); return false;"><img alt="Arabic" border="0" align="absbottom" title="Arabic" height="24" src="http://3.bp.blogspot.com/-cx9e66I48yM/T5xM9L7uzoI/AAAAAAAAAQY/ftpOVX9YZEE/s1600/Saudi+Arabia.png" style="cursor: pointer;margin-right:8px" width="24"/></a>

 <a class="google_translate" href="#" target="_blank" rel="nofollow" title="Chinese Simplified" onclick="window.open('http://translate.google.com/translate?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&langpair=auto%7czh-cn&hl=en'); return false;"><img alt="Chinese Simplified" border="0" align="absbottom" title="Chinese Simplified" height="24" src="http://1.bp.blogspot.com/-eXup49w042c/T5xMxliSlmI/AAAAAAAAAQQ/v9efq8I4TI0/s1600/China.png" style="cursor: pointer;margin-right:8px" width="24"/></a>
    <p><a href="#" id="example-hide" class="hideLink"
    onclick="showHide('example');return false;">Hide / </a><a href="http://helplogger.blogspot.com"><font size="1px">Get this widget</font></a></p>
</div>
     </div>

​အို​ေက​ပါ​ၿပီၤ... Save ​လိုက္​ေတာ့​ေနာ္.. ​အ​ေပၚ​က​ပံု​ေလး​လို ​ေတြ႕​ျမင္​ၾက​ရ​မွာ​ျဖစ္​ပါ​တယ္...

​မိတ္​ေဆြ​အ​ေပါင္း​အား​ေလး​စား​လ်ွက္
​ေအာင္​ေအာင္(​မ​က​စ)

0 comments:

Post a Comment