W w W. N y I n @ y M i N. o R g

28 December 2014

​ျမန္​မာ​ျပည္​နည္း​ပ​ညာ​ေလာ​က ​တိုး​တက္​ဖို႔ ​သင္​ကူ​ညီ​ႏိုင္​ၿပီ​ဆို​ရင္ ​သင္​ကူ​ညီ​ႏိုင္​မ​လား ???


​ျမန္​မာ​ႏိုင္​ငံ​သား​မွန္​ရင္ ​ေအာက္​က ​ေမး​ခြန္း​ေလး​ကို ​ဖတ္​ေပး​ပါ။
 1. ​သင့္​ႏိုင္​ငံ​ရဲ့ ​မိ​ခင္​ဘာ​သာ ​စ​ကား​ကို ​ေလး​စား ​တန္​ဖိုး​ထား​ပါ​သ​လား။ 
 2. ​ႏိုင္​ငံ​တ​ကာ​မွ ​ထုတ္​လုပ္​ထား​ေသာ Digital Device ​မ်ား​တြင္ ​ျမန္​မာ​ဘာ​သာ ​ပါ​ဝင္​လို​ပါ​သ​လား။ 
 3. ​အင္​တာ​နက္​တြင္ ​တိ​က်​သည့္ ​ရွာ​ေဖြ​ေပး​မႈ့​မ်ား ​ရ​ယူ​လို​ပါ​သ​လား။ 
 4. ​အင္​တာ​နက္​ရွိ ​မည္​သည့္​ဘာ​သာ​ျဖင့္ ​ေရး​သား​ထား​သည့္ ​မည္​သည့္ webpage ​မ​ဆို ​ျမန္​မာ​ဘာ​သာ​ျဖင့္ Auto translate ​လုပ္​ၿပီး ​အ​သံုး​ျပဳ​လို​ပါ​သ​လား။ 
 5. ​ႏိုင္​ငံ​တ​ကာ​ႏွင့္ ​ရင္​ေဘာင္​တန္း​ႏိုင္​ၿပီး ​သ​တင္း၊ ​အ​ခ်က္​အ​လက္​မ်ား​ကို ​လ်ွင္​ျမန္​လြယ္​ကူ​စြာ ​ဖ​လွယ္​လို​ပါ​သ​လား။ 
 6. ​ႏိုင္​ငံ​ျခား​သား Programmer ​မ်ား​မွ ​ေရး​သား​ထား​ေသာ Software ​မ်ား​တြင္ ​ျမန္​မာ​ဘာ​သာ ​ပါ​ဝင္​လို​ပါ​သ​လား။ 
 7. ​ျမန္​မာ​ႏိုင္​ငံ​ရွိ ​က​ခ်င္၊ ​က​ယား၊ ​က​ရင္၊ ​ခ်င္း၊ ​မြန္၊ ​ရ​ခိုင္၊ ​ရွမ္း၊ ​ပ​အို႔ ​စ​သည့္ ​တိုင္း​ရင္း​သား​မ်ား​ရဲ့ ​မိ​ခင္​ဘာ​သာ​ေတြ​ကို ​သင္​ေလး​စား​တန္​ဖိုး​ထား​သ​လား။ ​ဒီ​တိုင္း​ရင္း​သား​မ်ား​၏ ​ဘာ​သာ​ကို ​ျမန္​မာ​စာ​ႏွင့္ ​ရင္​ေဘာင္​တန္း​ေစ​ဖို႔​ေရာ ​ဆ​ႏၵ​ရွိ​သ​လား။ 

​လား ..... ​လား ..... ​လား ........ ​လား .......... ​အ​ေပၚ​က ​အ​နည္း​ငယ္​ေမ်ွ​သာ ​ေမး​ခြန္း​ေလး​ေတြ​ကို ​သင္​ေခါင္း​ညိတ္ ​လက္​ခံ​ခဲ့​မယ္​ဆို​ရင္​ေတာ့ ​ယ​ေန႔​က​စ​ၿပီး ​ျမန္​မာ​ႏိုင္​ငံ​ရဲ့ ​နည္း​ပ​ညာ​ေလာ​က​ႀကီး ​တိုး​တက္​သြား​ေစ​ဖို႔ ​ဆို​ရင္ ​က်​ေနာ္​တို႔ ​တစ္​ပြဲ​ထိုး ​လက္​ပူ​တိုက္ ​ေသး​ေန​ရ​ေသာ Zawgyi ​ကို ​စ​တင္​စြန္႔​လြွတ္​ၿပီး Unicode ​စစ္​အ​မွန္​ကို ​ေျပာင္း​လဲ(​အ​စား​ထိုး) ​အ​သံုး​ျပဳ​ၾက​ဖို႔ ​အ​ခ်ိန္​တန္​ၿပီ​ဆို​တာ ​သ​တိ​ေပး​လိုက္​ပါ​ရ​ေစ .... ​သင္ unicode ​ကို ​ေျပာင္း​သံုး​ယံု​မ်ွ​ျဖင့္ ​အဲ့​ထက္ ​ပို​ေသာ ​အ​ခြင့္​အ​ေရး​ေပါင္း​မ်ား​စြာ​ကို ​ရ​ယူ​ပိုင္​ဆိုင္​ဖို႔ ​ကူ​ညီ​ၿပီး​သား ​ျဖစ္​သြား​တယ္​ဆို​တာ​ကို ​လက္​ခံ​တယ္ ​ဆို​ရင္​ေတာ့ ​ဒီ​ေန႔​က​စ​ၿပီး Unicode ​ကို ​အ​သံုး​ျပဳ​ၾက​ပါ​စို႔ ..........

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

​မြ​န်​မာ​ႏို​င်​ငံ​သား​မွ​န်​ရ​င် ​ေအာ​က်​က ​ေမး​ခွ​န်း​ေလး​ကို ​ဖ​တ်​ေပး​ပါ။
--------------------------------------------------------------------
 1. ​သ​င့်​ႏို​င်​ငံ​ရဲ့ ​မိ​ခ​င်​ဘာ​သာ ​စ​ကား​ကို ​ေလး​စား ​တ​န်​ဖိုး​ထား​ပါ​သ​လား။ 
 2. ​ႏို​င်​ငံ​တ​ကာ​မွ ​ထု​တ်​လု​ပ်​ထား​ေသာ Digital Device ​ျမား​တွ​င် ​မြ​န်​မာ​ဘာ​သာ ​ပါ​ဝ​င်​လို​ပါ​သ​လား။ 
 3. ​အ​င်​တာ​န​က်​တွ​င် ​တိ​က​ဩ​ည့် ​ရွာ​ေဖွ​ပ​ေး​မႈ့​ျမား ​ရ​ယူ​လို​ပါ​သ​လား။ 
 4. ​အ​င်​တာ​န​က်​ရွိ ​မ​ည်​သ​ည့်​ဘာ​သာ​ဖြ​င့် ​ေရး​သား​ထား​သ​ည့် ​မ​ည်​သ​ည့် webpage ​မ​ဆို ​မြ​န်​မာ​ဘာ​သာ​ဖြ​င့် Auto translate ​လု​ပ်​ပြီး ​အ​သံုး​ပြု​လို​ပါ​သ​လား။ 
 5. ​ႏို​င်​ငံ​တ​ကာ​ႏွ​င့် ​ရ​င်​ေဘာ​င်​တ​န်း​ႏို​င်​ပြီး ​သ​တ​င်း၊ ​အ​ခ​ၾက်​အ​လ​က်​ျမား​ကို ​ၾလွ​င်​မြ​န်​လွ​ယ်​ကူ​စွာ ​ဖ​လွ​ယ်​လို​ပါ​သ​လား။ 
 6. ​ႏို​င်​ငံ​ခြား​သား Programmer ​ျမား​မွ ​ေရး​သား​ထား​ေသာ Software ​ျမား​တွ​င် ​မြ​န်​မာ​ဘာ​သာ ​ပါ​ဝ​င်​လို​ပါ​သ​လား။ 
 7. ​မြ​န်​မာ​ႏို​င်​ငံ​ရွိ ​က​ခ​ျင်၊ ​က​ယား၊ ​က​ရ​င်၊ ​ခ​ျင်း၊ ​မွ​န်၊ ​ရ​ခို​င်၊ ​ရွ​မ်း၊ ​ပ​အို႔ ​စ​သ​ည့် ​တို​င်း​ရ​င်း​သား​ျမား​ရဲ့ ​မိ​ခ​င်​ဘာ​သာ​ေတွ​ကို ​သ​င်​ေလး​စား​တ​န်​ဖိုး​ထား​သ​လား။ ​ဒီ​တို​င်း​ရ​င်း​သား​ျမား​၏ ​ဘာ​သာ​ကို ​မြ​န်​မာ​စာ​ႏွ​င့် ​ရ​င်​ေဘာ​င်​တ​န်း​စ​ေဖို႔​ေရာ ​ဆန္​ဒ​ရွိ​သ​လား။ 


 ​လား ..... ​လား ..... ​လား ........ ​လား ..........

​အ​ေပါ်​က ​အ​န​ည်း​င​ယ်​ျေမွ​သာ ​ေမး​ခွ​န်း​ေလး​ေတွ​ကို ​သ​င်​ေခါ​င်း​ညိ​တ် ​လ​က်​ခံ​ခဲ့​မ​ယ်​ဆို​ရ​င်​ေတာ့ ​ယ​ေန႔​က​စ​ပြီး ​မြ​န်​မာ​ႏို​င်​ငံ​ရဲ့ ​န​ည်း​ပ​ညာ​ေလာ​က​ကြီး ​တိုး​တ​က်​သွား​စ​ေဖို႔ ​ဆို​ရ​င် ​က​ေျနာ်​တို႔ ​တ​ဈ​ပွဲ​ထိုး ​လ​က်​ပူ​တို​က် ​ေသး​န​ေရ​ေသာ Zawgyi ​ကို ​စ​တ​င်​စွ​န့်​လွ​တ်​ပြီး Unicode ​စ​ဈ​အ​မွ​န်​ကို ​ေပြာ​င်း​လဲ(​အ​စား​ထိုး) ​အ​သံုး​ပြု​ကြ​ဖို႔ ​အ​ၿခိ​န်​တ​န်​ပြီ​ဆို​တာ ​သ​တိ​ေပး​လို​က်​ပါ​ရ​ေစ .... ​သ​င် unicode ​ကို ​ေပြာ​င်း​သံုး​ယံု​ျမွ​ဖြ​င့် ​အဲ့​ထ​က် ​ပို​ေသာ ​အ​ခွ​င့်​အ​ေရး​ေပါ​င်း​ျမား​စွာ​ကို ​ရ​ယူ​ပို​င်​ဆို​င်​ဖို႔ ​ကူ​ညီ​ပြီး​သား ​ဖြ​ဈ​သွား​တ​ယ်​ဆို​တာ​ကို ​လ​က်​ခံ​တ​ယ်​ဆို​ရ​င်​ေတာ့ ​ဒီ​ေန႔​က​စ​ပြီး Unicode ​ကို ​အ​သံုး​ပြု​ကြ​ပါ​စို႔ ..........

0 comments:

Post a Comment