W w W. N y I n @ y M i N. o R g

02 January 2015

​ဝင္း​ဒိုး 7 Ultimate x ၆၄ (​ဒီ​ဇင္​ဘာ 2013 ​တုန္း)

​ဒါ​က​ေတာ့ Window 7 ultimate ​အ​တြက္ 32bit ​ေကာ 64 bit ​ေကာ ​ပါ​တဲ့ iso ​ဖိုင္​ပါ။. ​လို​ခ်င္​တဲ့​သူ​မ်ား Download ​လုပ္​ယူ​ႏိုင္​ပါ​တယ္။ 200MB ​စီ ​ခြဲ​ၿပီး ​တင္​ေပး​ထား​ပါ​တယ္။ ​အား​လံုး​အ​ဆင္​ေျပ ​မယ္​လို႔ ​ေမ်ွာ္​လင့္ ​ပါ​တယ္။ ​ဒီ​ဖိုင္​ေတြ​ကို Hj split ​နဲ႔ ​ဖိုင္​ျပန္​ေျဖ​ရ​မွာ​ပါ။ ​လုပ္​တတ္​မယ္​လို႔ ​ေမ်ွာ္​လင့္​ပါ​တယ္။ ​ဖိုင္​ေျဖ​နည္း​ကို ​ေရး​ေပး​ထား ​ပါ​တယ္။ ​ထပ္​ၿပီး​ေတာ့​လည္း ​ေရး​ေပး​ပါ​ဦး​မယ္။ ​အ​ခု​ေတာ့ ​လို​ခ်င္​တဲ့​သူ​မ်ား Download ​လုပ္​လိုက္​ၾက​ပါ​ဦး။ Loader ​ကို​လည္း ​တင္​ေပး​လိုက္​ပါ​တယ္။

0 comments:

Post a Comment