W w W. N y I n @ y M i N. o R g

05 January 2015

Blog ​တစ္​ခု​လံုး​ကို ​ႏိုင္​ငံ​တ​ကာ ​ဘာ​သာ ​ေျပာင္း​လို႔​ရ​ပါ​ၿပီ ..


​က်​ေနာ့္​ဆိုက္​ကို ​အ​ခု ​ႏိုင္​ငံ​တ​ကာ ​ဘာ​သာ​ကို ​ေျပာင္း​လို႔​ရ​ပါ​ၿပီ. ​ယူ​နီ​ကုတ္​ဆို​ရင္ ​ေျပာင္း​ရ​တာ ​ပို​ၿပီး ​အ​ဆင္​ေျပ​ေစ​ပါ​တယ္။ ​အဲ့​အ​တြက္​ေၾကာင့္ ​ေျပာင္း​ခ်င္​သည့္ ​ဘာ​သာ​ကို ​မိ​မိ​ကိုယ္​တိုင္ ​ေရြး​ခ်ယ္​လိုက္​ပါ။ ​ေရြး​ေပး​လိုက္​တာ​နဲ႔ ​တစ္​ခါ​တည္း ​ဆိုက္​တစ္​ခု​လံုး ​ေျပာင္း​လဲ​သြား​ပါ​လိမ့္​မယ္။ ​အဲ့​အ​တြက္​ေၾကာင့္ ​ထည့္​ခ်င္​ၾက​တဲ့​သူ​မ်ား​အ​တြက္ ​ေအာက္​မွာ ​ကုတ္​ထည့္​ေပး​လိုက္​ပါ​တယ္။ ​အား​လံုး​အ​ဆင္​ေျပ​ၾက​လိမ့္​မယ္​လို႔ ​ေမ်ွာ္​လင့္​ပါ​တယ္။


<div id="google_translate_element"></div><script type="text/javascript">
function googleTranslateElementInit() {
  new google.translate.TranslateElement({pageLanguage: 'en', multilanguagePage: true}, 'google_translate_element');
}
</script><script type="text/javascript" src="//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit"></script>

0 comments:

Post a Comment