W w W. N y I n @ y M i N. o R g

13 December 2015

Computer သင္တန္းအသစ္ (13.12.2015) ရက္ေန႔မွစျပီး စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ျပီ

COMPUTER ( သင္တန္းအသစ္ ) အတြက္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါျပီ.

အေျခခံသင္တန္း
===========
၄င္းအဖြဲ႕အား မနက္ (8း00) နာရီကေန ေန႔လည္ (12း00)နာရီအထိ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

 1. ၄င္းအဖြဲ႕ကုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လုံးစတင္၀ယ္ယူသည့္အခါ ေရြးခ်ယ္ တတ္ႏုိင္ေစဖုိ႔နဲ႔ ၀ယ္ယူျပီး ကုိယ္တုိင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လည္းေကာင္း၊

 2. O/S နဲ႔ ပါတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ Windows O/S (xp,vista,7,8,10) စသည္တုိ႔ကုိ တင္နည္းမ်ားအားလည္းေကာင္း၊
 3. O/S ရွိျပီးသည့္ ကြန္ပ်ဴတာကုိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေစရန္ Control panel နဲ႔ ပါတ္သက္သည္မ်ား ကုိလည္းေကာင္း၊
 4. installing ႏွင့္ပါတ္သက္သည္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊
 5. Virus ကာကြယ္ပုံ နည္းစနစ္ႏွင့္ Cracking ႏွင့္ ပါသက္သည့္ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ virus သတ္နည္းမ်ားအားလည္းေကာင္း၊
 6. Internet လုံျခံဳေရးႏွင့္ပါတ္သက္သည္ မ်ားအားလည္းေကာင္း၊
 7. Facebook & Email အသုံးျပဳသူမ်ား မိမိ၏ အေကာင့္အား အလြယ္တကူ မယူႏုိင္ေစရန္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းသင့္သည့္ အသိပညာမ်ားအားလည္းေကာင္း၊
 8. search Engine ၏ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ မိမိလုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အင္တာနက္မွ ရွာေဖြသည့္ နည္းစနစ္မ်ားအားလည္းေကာင္း
 9. Storage server မ်ားႏွင့္ပါတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ ကုိင္တြယ္ပုံ နည္းစနစ္မ်ား စသည့္မ်ားစြာေသာ အသိပညာမ်ားႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ားကုိ ခ်ျပရွင္းလင္း သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
အေျခခံတတ္ကၽြမ္းျပီးသူအဆင့္(Pro)
==================== 1. Laptop & Desktop မ်ားအား ကုိယ္တုိင္ ျပဳျပင္ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏုိင္ေစရန္
 2. Hardware ႏွင့္ပါတ္သက္သည္မ်ားကုိ လက္ေတြ႕သင္ၾကားေပးျခင္းအားလည္းေကာင္း
 3. စာစီစာရုိက္ႏွင့္ ပါတ္သက္ျပီး မသိမျဖစ္သိရမည့္ program ျဖစ္ျပီး တတ္ကၽြမ္းထားဖုိ႔လုိအပ္သည့္ Adobe Indesign အသုံးျပဳနည္း အေသးစိတ္အားလည္းေကာင္း
 4. ဓါတ္ပုံျပဳျပင္သည့္အခါ မသိမျဖစ္ သိထား တတ္ကၽြမ္းထားရမည့္ Adobe Photoshop CS6 အသုံးျပဳနည္းႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ template ဒီဇိုင္းမ်ား ေရးဆြဲနည္းအား လည္းေကာင္း
 5. animation ျပဳလုပ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း resolution ျမင့္သည့္ ပုံမ်ားရရွိႏုိင္ေစရန္၊ ဖိတ္စာဒီဇိုင္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ မသိမျဖစ္ သိထားရမည့္ adobe Illustrator အသုံးျပဳနည္း အားလည္းေကာင္း
 6. Accounting ႏွင့္ပါတ္သက္ျပီး စာရင္းအင္းပညာရပ္ကုိ တြက္ခ်က္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မရွိမျဖစ္ တတ္ကၽြမ္းထားရမည့္ Microsoft Excel အား အသုံးျပဳနည္း အေသးစိတ္အားလည္းေကာင္း၊
 7. Video တည္းျဖတ္ရာတြင္ မရွိမျဖစ္ တတ္ကၽြမ္းထားရမည့္ Adobe Premiere CS6 အသုံးျပဳနည္းမွသည္ DVD အေခြ ထုတ္တဲ့အဆင့္အထိ အားလည္းေကာင္း၊
 8. ၄င္း course ထဲတြင္ နာမည္ႀကီး video တည္းျဖတ္သည့္ program ျဖစ္ေသာ Edius ကုိပါ ထည့္သြင္း သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 9. Run box ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ shortcut မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္စြာ အသုံးျပဳနည္း အေသးစိတ္အားလည္းေကာင္း Linux O/S ႏွင့္ပါတ္သက္သည့္ အသုံးျပဳနည္းမ်ားအားလည္းေကာင္း အေပ်ာ္တမ္း wifi လႊင့္နည္းမွသည္ စီးပြားျဖစ္ wifi လႊင့္နည္းအထိ အသုံးျပဳ ကုိင္တြယ္နည္းအားလည္းေကာင္း စသည့္ မ်ားစြာေသာ အသိပညာအတတ္ပညာမ်ားကုိ သင္ၾကားျပသေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*** စတင္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္သည့္ေန ့
13-12-2015 ( တနဂၤေႏြေန ့)
*** ဆက္သြယ္ရန္ -

 • ဆရာ ညီေနမင္း - 094-7463414
 • ကိုျဖိဳး - 082-3433929
 • မေရႊဇင္၀င္း - 096-0744373
*** စာရင္းလာေပးရမည့္ ေနရာ - BANGKAE CONDO

 • ဖိကစင္ 62/4 ႏွင့္ 62/3 ၾကားရွိ အျမင့္ဆုံး ကြန္ဒို တိုက္ခန္း (ထုိင္းႏုိင္ငံ)။ LOTUS BANGKAE လိုတက္စ္ ဘန္ခဲအနီးနား၊ ဘန္ခဲေစ်းႏွင္ ့မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ဘက္အျခမ္း. ကြန္ဒိုသည္ security card ျဖင့္ ဖြင့္ရသည့္အတြက္ အေပၚထပ္မွ က်ေနာ္တုိ႔အေနျဖင့္ လာႀကိဳေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မလာတတ္သည့္ သူမ်ားလည္း ဖုန္းဆက္ ေမးလုိ႔ရပါတယ္။ ျမိဳ႕ထဲတြင္ျဖစ္သည့္အျပင္ အားလုံးႏွင့္နီးသည့္ေနရာ ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လာရတာ အဆင္ေျပမည္ထင္ပါတယ္။ ကားဂိတ္ႏွင့္လည္း နီးပါတယ္။ အေသးစိတ္ သိလုိသည့္သူမ်ား ေမးျမန္းဆက္သြယ္ႏုိင္ပါတယ္။
 • The Mall Bangkae, Lotus Bangkae ဘက္အျခမ္းမွ လာေသာသူမ်ား လိုတက္စ္ဘန္ခဲ တြင္ဆင္းျပီး လမ္းနည္းနည္းဆက္ေလ်ာက္လာပါ. လိုတက္မွာ ဆင္းပါက လမ္းညႊန္လြယ္ကူေသာေၾကာင္ ့ျဖစ္ပါသည္. လမ္းဆက္ေလ်ာက္လာျပီး FAMILY MART ရိွေသာ လမ္းေဘးနားရိွ ဂိတ္အေစာင္ ့ရံုရိွေသာ လမ္းၾကားထဲမွ ၀င္လာပါ. ကြန္ဒိသို ့ေရာက္ပါျပီ.
 • - ဘန္ခဲေစ်းဘက္မွ လာေသာသူမ်ား ဘန္ခဲေစ်း ကားမွတ္တိုင္တြင္ဆင္းျပီး တံတားမွ တဆင္ ့ဘဘက္ျခမ္းသို ့ကူးလာပါ. ျပီးလ်င္ လမ္းနည္းနည္းေလ်ာက္လာျပီး လမ္းထိပ္တြင္ FAMILY MART ရိွေနေသာ လမ္းၾကားထဲမွ ၀င္လ်င္ ကြန္ဒိုသို ့ေရာက္ပါျပီ.
- ကြန္ဒိုသို ့လာရာတြင္ အခက္အခဲ ရိွပါက ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို ့ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္.
ဆရာ ညီေနမင္း - 094-7463414
ကိုျဖိဳး - 082-3433929
မေရႊဇင္၀င္း - 096-0744373

 

1 comments:

 1. Good ေကာင္းပါတယ္အကို ေက်းဇူးပါ အကိုဒီထက္မကေအာင္ျမင္ပါေစ (ပုသိမ္နည္းပညာ-www.patheinit.com)

  ReplyDelete