W w W. N y I n @ y M i N. o R g

29 April 2016

ဆံပင္ရွည္ပုံစံ မ်က္ႏွာပုံသ႑ာန္(၅)မ်ိဳး (psd)

ဆံပင္အရွည္ပုံစံ မ်က္ႏွာပုံသ႑ာန္ (၅)မ်ိဳးကုိ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ လုိခ်င္တဲ့သူမ်ား ေအာက္မွာ ႀကိဳက္တဲ့ Linkကေန ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ထုံးစံအတုိင္းပဲ Quality ကုိ က်သြားမွာစုိးလုိ႔ ဖုိင္ကုိ မခ်ံဳ႕ထားပါဘူး။ 64 MB ေတာ့ ရွိပါတယ္။ အားလုံးပဲ အဆင္ေျပၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အဆင္မေျပတာရွိရင္ CB ကေန ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။

Google Drive | Mediafire | Pcloud

0 comments:

Post a Comment