W w W. N y I n @ y M i N. o R g

28 April 2016

ပုံမွန္ဆံပင္ပုံစံ Hair style ပါ (.psd)

ရုိးရုိး မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဆံပင္ပုံစံေတြကုိ psd နဲ႔လုပ္ျပီးတင္ေပးထားတာပါ။ ခု (၃) ရက္အတြင္း Psd ဖုိင္ေပါင္း 200 ေက်ာ္ကုိ တင္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုိအပ္တဲ့သူမ်ား Download ယူႏုိင္ပါတယ္။ အားလုံးပဲ အဆင္ေျပၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ဒီညေတာ့ ဆံပင္ႏွင့္ပါတ္သက္တဲ့ psd ဖုိင္ 50 ေက်ာ္ကုိ တင္ေပးပါ့မယ္။ တစ္ခုမရရင္ တစ္ခုကေန Download လုပ္ၾကပါ။ ဘာလုိ႔လဲဆုိရင္ Download လုပ္တဲ့သူ မ်ားတယ္ဆုိရင္ Traffic ျဖစ္တတ္လုိ႔ တမင္ကုိ ဆုိက္ ၃ ခုကေနတင္ေပးရတာျဖစ္ပါတယ္။


Google Drive | Pcloud | Mediafire

0 comments:

Post a Comment