W w W. N y I n @ y M i N. o R g

21 May 2016

Nyi Nay Min 01 Font ပါ

Nyinaymin 001 font (version 1.0)ပါ ကုိယ္တုိင္လုပ္ထားတဲ့ေဖာင့္ေလးမုိ႔ အားလုံးပဲ စိတ္လြတ္ကုိယ္လြတ္သုံးလုိ႔ရပါတယ္။ ကဲအားလုံးပဲ အဆင္ေျပၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခါေတာ့ လုိအပ္တာေတြကုိျပန္ျပီး ျပဳျပင္ေပးထားတဲ့ ေဖာင့္ကုိ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဒီဇိုင္နာသမားေတြ ဒီဇုိင္းဆြဲရ အခက္အခဲျဖစ္မွာ စုိးလုိ႔ ဒီဇိုင္းျပန္ဆြဲျပီး ေဖာင့္တစ္ခါတည္းလုပ္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ကဲ လုိခ်င္တဲ့သူမ်ား ေအာက္မွာ ယူႏုိင္ပါတယ္။Download Nyi Nay Min1 (Google Drive)

Download NyiNayMin 1 (Pcloud) Download Mediafire

0 comments:

Post a Comment