W w W. N y I n @ y M i N. o R g

26 May 2016

မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာအတြက္ ေဘာင္(.png အၾကည္)

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳလႊာအတြက္ အခက္အခဲရွိၾကတယ္။ ေဘာင္ေတြက မၾကည္လုိ႔ အဆင္မေျပဘူးလုိ႔ အကူအညီေတာင္းတဲ့အတြက္ ေဘာင္ ၂ မ်ိဳးကုိ png ဖုိင္နဲ႔ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ခု ျပထားတဲ့ ပုံကုိ မယူပါနဲ႔ Download လုပ္ျပီးမွ ယူပါ။ ခုတင္ထားတဲ့ဖုိင္က .jpeg ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ျပီးေတာ့ Save လုပ္ျပီးရင္လည္း ၾကည္မွာလည္းမဟုတ္ပါဘူး။

ေဘာင္ ႏွစ္ေဘာင္ကုိ Download လုပ္ပါ။

 Download Border 1  | Download Border2

2 comments:

  1. Link ေသေနၿပီ ကိုညီေရ

    ReplyDelete
  2. လင့္ေသေနတယ္ဆရာ

    ReplyDelete