W w W. N y I n @ y M i N. o R g

31 May 2016

ဆံပင္အနားစေလးေတြပါ ပါေအာင္ ဘယ္လုိ လွီးယူရမလဲ (သင္ခန္းစာ video)


Adobe Photoshop CS5 နဲ႔အထက္မွာ Extract ဆုိတဲ့ plugin မပါလာတာကုိ သတိထားမိမယ္ထင္ပါတယ္။ အရင္ကဆုိရင္ေတာ့ extract နဲ႔ ဆံပင္အနားစေလးေတြပါ ပါေအာင္လုိ႔ လွီးယူလုိ႔ရပါတယ္။ ခုေနာက္ version မွာ extract မပါလာေတာ့ပါဘူး။ သူ႔အစားကုိ Refine Edge ဆုိတဲ့ ပါလာပါတယ္။ ခုနက ဆံပင္အနားစေလးကုိ လွီးယူဖုိ႔အတြက္ အခက္အခဲရွိေနတယ္ဆုိတဲ့ ညီေလးကုိေတြ႔လုိ႔ က်ေနာ္ Tutorial အေနနဲ႔ ရွင္းျပျပီးေတာ့ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။

1 comments: