W w W. N y I n @ y M i N. o R g

17 December 2008

​ကို​ေဇာ္​ေျပာ​တဲ့ marquee ​ဆို​တာ

This is marquee
marquee ​ကို ​ဘယ္​မွ​ညာ​ကို ​သြား​ေစ​ခ်င္​ရင္​ေတာ့

​ဟု​ေရး​သား​ေပး​ရ​ပါ​မယ္။​အ​ေပၚ​ေမွ​အာက္၊ ​ေအာက္​မွ ​အ​ေပၚ​သြား​ေစ​ခ်င္​ရင္

direction="up"
direction="down" ​ဟု​ေရး​သား​ႏိုင္​ပါ​သည္။

marquee ​မွာ ​အ​သံုး​ျပဳ​တဲ့ attributes ​ေတြ​ရွိ​ပါ​သည္။​အဲ​ဒါ​ေတြ​က​ေတာ့

​တို႔​ျဖစ္​ပါ​သည္။


behavior ​သည္ ​မိ​မိ​လႈပ္​ရွား​ေစ​လို​ေသာ ​စာ​ေၾကာင္း​ရဲ့​လႈပ္​ရွား​မႈ​ကို ​ရည္​ၫြွန္း​ပါ​သည္။

behavior="alternate" ​သည္ ​စာ​သား​မ်ား​ကို bouncing ​လုပ္​ရန္​ျဖစ္​သည္။ behavior="slide" ​သည္ ​စာ​သား​မ်ား​အား ​အ​စြန္း​တစ္​ဖက္​တြင္ ​ရပ္​ေန​ေစ​မည္​ျဖစ္​သည္။

​မိ​မိ​၏ marquee ​အ​တြင္း​တြင္ ​ေနာက္​ခံ​အ​ေရာင္​ထည့္​လို​ပါ​က..​ျဖင့္​ေရး​သား​ႏိုင္​ပါ​သည္။ marquee ​၏ ​အ​လ်ား​ႏွင့္ ​အ​နံ​ကို ​ျပင္​လို​ပါ​က

​ဟု​ေရး​သား​နိင္​ပါ​သည္။

mouse ​ေ့​ရြွ​ရင္ ​စာ​လံုး​မ်ား​ရပ္​သြား​ေစ​ရန္​အ​တြက္ onmouseover="this.stop( )" onmouseout="this.start ( )" ​ကို​အ​သံုး​ျပဳ​ရ​မည္​ျဖစ္​သည္။
​ဥ​ပ​မာ
1 comments:

  1. ​ေက်း​ဇူး​တင္​ပါ​တယ္​ေနာ္... ​အ​ဆင္​လည္း ​ေျပ​ပါ​တယ္...:)

    ReplyDelete