လြယ္ကူေလ့လာ English Grammer (ျမန္မာလုိ)

Posted by ညီေနမင္း on Wednesday, December 19, 2012 with 15 comments
အဂၤလိပ္သဒၵါ ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္ ဆရာဦးသိန္းလြင္ရဲ႕ အေၿခခံ အဂၤလိပ္သဒၵါ စာအုပ္ ႏွစ္အုပ္ကို တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို ကိုကီးဆီကေန ရလာတာပါ။ စိတ္၀င္စားသူမ်ား ေအာက္တြင္ Download လုပ္ယူလုိက္ပါ။ အဆင္ေၿပမယ္လို႕ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 

Part 1 => Mediafire (or) Mediafire | Filecloud | Sharebeast | Minus
Part 2 => Mediafire (or) Mediafire | Filecloud | Sharebeast | Minus