W w W. N y I n @ y M i N. o R g

31 May 2016

.dll error ကုိ ဘယ္လုိေျဖရွင္းမလဲ ???

ဒီေန႔ေတာ့ .dll နဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ error ေတြကုိ ဘယ္လုိနည္းလမ္းနဲ႔ ရွင္းၾကမလဲ။ ဒီေန႔ သင္ခန္းစာ video 5 ခု ထပ္တင္ေပးဖုိ႔ရာ ဘာတင္ရင္ေကာင္းမလဲ စဥ္းစားရင္းကေန လတ္တေလာ ျပသနာျဖစ္ေနတဲ့ညီ/အစ္ကုိေတြ ေမးခြန္းထားတာကုိ အရင္ဦးစားေပးျပီး ရွင္းရင္ပုိေကာင္းမယ္လုိ႔ စဥ္းစားမိတာနဲ႔ Post တင္ျပီး comments ေရးခုိင္းရာမွာ ပထမဆုံးတက္လာတာကေတာ့ .. ပုံထဲကအတုိင္း BIB.dll ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္နည္းကုိ video ဖုိင္နဲ႔တင္ေပးထားပါတယ္။ အားလုံးပဲ အဆင္ေျပစြာနဲ႔ လုပ္ႏုိင္ၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment